Actueel

Hieronder vind u actuele tweets, persberichten of publicaties met betrekking tot ALO Nederland en de Lichamelijke Opvoeding in Nederland. Meer weten? U kunt op verschillende manieren met ALO Nederland in contact komen.
Wij staan u graag te woord.

Streven naar een meer dynamische schooldag - Interview Thom Terwee met MQScan - februari 2020

Curriculum.nu - Voorstellen Bewegen en Sport - oktober 2019

Arbeidsmarktmonitor Sport en Bewegen 2018 - Hogescholen Sport Overleg e.a.  - januari 2019

Landelijk Opleidingsprofiel Leraar Lichamelijke Opvoeding - maart 2018

Beroepsprofiel Leraar Lichamelijke Opvoeding (KVLO 2017) - maart 2018

Lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs - Mulier Instituut - november 2018

Plezier in bewegen - Onderwijsraad - november 2018

Ruim baan voor de Leraar - Onderwijsraad - november 2018

Nationaal Preventieakkoord- november 2018

Reactie ALO Nederland op Adviesrapport Ruim baan voor leraren- november 2018

Rondetafelgesprek Bewegingsonderwijs (vaste cie. OC&W, vaste cie. VWS) - september 2018

Initiatiefnota_Heerema mbt Lichamelijke Opvoeding als apart vak in het basisonderwijs gegeven door vakleerkrachten - 2018

Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl in en rondom de school- oktober 2012