Actueel

Hieronder vind je actuele tweets, persberichten of publicaties met betrekking tot ALO Nederland en de Lichamelijke Opvoeding in Nederland. Meer weten? Je kunt op verschillende manieren met ALO Nederland in contact komen. Wij staan je graag te woord.

 

Eerste lichting pabo-ALO afgestudeerd Sport & Strategie - september 2023

De eerste studenten van het opleidingstraject pabo-ALO zijn onlangs afgestudeerd. Dat is best wel een mijlpaal. Wat vijf jaar geleden klein begon is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig traject dat landelijk en op alle ALO's wordt aangeboden.

Ook Sport & Strategie besteedde daar in een artikel aandacht aan.

Brochure Urennorm Bewegingsonderwijs - augustus 2023

Vanaf 1 augustus 2023 zijn scholen in het primair onderwijs verplicht ten minste twee (les)uren bewegingsonderwijs per week te geven. Deze brochure geeft een antwoord op de veelgestelde vragen over deze urennorm en is opgesteld in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ALO NL, KVLO, VSG en de PO-raad. 

Rondetafelgesprek Bewegingsarmoede (Vaste commissie VWS) - Februari 2022

Pabo-ALO's: Wat zijn de ervaringen tot nu toe? - Lichamelijke Opvoeding Magazine 5  - juni 2021

Steeds meer hogescholen bieden een gecombineerde Pabo-ALO-opleiding aan. De vorm verschilt. Het doel is hetzelfde: het opleiden van dubbelbevoegde leerkrachten die breed inzetbaar zijn. Hoe goed zijn deze nieuwe opleidingen? Vorige keer in Lichamelijke Opvoeding Magazine ging het over het ontstaan van de Pabo-ALO’s. Nu over de praktijk: wat zijn de ervaringen tot nu toe?

Waarom een gecombineerde pabo-ALO een geweldig idee is - Lichamelijke Opvoeding Magazine 4 - mei 2021

Op de HAN zijn ze er drie jaar mee bezig. Bij Fontys en Hanzehogeschool Groningen ronden ze nu het eerste jaar af. En op de CALO van Windesheim werken ze met een pre- Pabo minor waarna het vijfde jaar gevolgd kan worden.
Een gecombineerde Pabo-ALO. Twee volwaardige opleidingen in vier of vijf jaar. Hoe kan dat goed gaan? Op verzoek van ALO Nederland vertellen vier onderwijsprofessionals vanuit Pabo en ALO over hun ervaringen met het nieuwe opleidingstraject. Is het een kwalitatieve teloorgang? Of juist een geweldig goed idee?

 

Manifest Sportieve Gezonde Generatie
Steun van ALO Nederland om nieuw kabinet te doen investeren in een 'Sportieve Gezonde Generatie'

Samen met 25 partners uit de onderwijs-, kinderopvang-, welzijn- en sport- en beweegsector, waaronder ALO Nederland, heeft NOC*NSF het manifest 'Sportieve Gezonde Generatie' opgesteld. De samenwerkende partners willen dat alle kinderen tot 18 jaar goed en voldoende sporten en bewegen. Hiervoor zijn steun en maatregelen vanuit de rijksoverheid cruciaal. Het manifest is onderdeel van een groter pakket van manifesten en initiatieven dat deze week aan informateur Herman Tjeenk Willink zal worden aangeboden.

Arbeidsmarktmonitor Sport en Bewegen 2020 - Hogescholen Sportoverleg e.a. - april 2020
Publiekssamenvatting

Motie inrichting fonds om i.s.m. ALO's bewegingsonderwijs te verankeren in het BO - Rudmer Heerema, lid Tweede Kamer - Oktober 2020

Streven naar een meer dynamische schooldag - Interview Thom Terwee met MQScan - februari 2020

Curriculum.nu - Voorstellen Bewegen en Sport - oktober 2019

Arbeidsmarktmonitor Sport en Bewegen 2018 - Hogescholen Sport Overleg e.a.  - januari 2019

Landelijk Opleidingsprofiel Leraar Lichamelijke Opvoeding - maart 2018

Beroepsprofiel Leraar Lichamelijke Opvoeding (KVLO 2017) - maart 2018

Lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs - Mulier Instituut - november 2018

Plezier in bewegen - Onderwijsraad - november 2018

Ruim baan voor de Leraar - Onderwijsraad - november 2018

Nationaal Preventieakkoord- november 2018

Reactie ALO Nederland op Adviesrapport Ruim baan voor leraren- november 2018

Rondetafelgesprek Bewegingsonderwijs (vaste cie. OC&W, vaste cie. VWS) - september 2018

Initiatiefnota_Heerema mbt Lichamelijke Opvoeding als apart vak in het basisonderwijs gegeven door vakleerkrachten - 2018