Wie is ALO Nederland

ALO Nederland is het samenwerkingsverband van de zes landelijke Academies voor Lichamelijke Opvoeding (ALO). In dit samenwerkingsverband bundelen de zes opleidingsinstituten hun krachten en werken hierin nauw samen op het gebied van kennisontwikkeling, kennisdeling en innovatie. ALO Nederland staat voor Meesterschap, Vooruitgang en Energie en draagt bij aan het allerbeste bewegingsonderwijs. ALO Nederland biedt landelijke dekking en zorgt daarmee voor een optimale interactie met relevante stakeholders.

ALO-OPLEIDINGEN IN NEDERLAND

Afzonderlijk dragen de ALO’s bij aan het beste bewegingsonderwijs door het eerste graads opleiden van deskundige beweegprofessionals op bachelorniveau. Daarnaast bieden de moederinstituten meerdere relevante minoren en masters. De ALO’s (sommigen al meer dan 100 jaar!) leveren de leraren Lichamelijke Opvoeding en een aanzienlijk deel van de buurtsportcoaches, aan Nederland. Gemiddeld stromen er jaarlijks, en per ALO, 100 beginnende bachelor gediplomeerde professionals uit naar het werkveld.

WAKKER SCHUDDEN

ALO Nederland wil het onderwijsveld en de samenleving wakker schudden: we brengen het belang van goed, veel en verantwoord bewegen structureel over het voetlicht. Een leven lang bewegen begint immers bij goed leren bewegen.

ONDERWIJS PROFILEREN

We profileren het HBO-onderwijs op het gebied van sport en bewegen. Naast de bachelor-opleiding Leraar Lichamelijke Opvoeding doen we onderzoek in onze lectoraten, verzorgen we masters, minoren en (na)scholingen. Een leven lang leren is immers net zo belangrijk als een leven lang bewegen.

DE SECTOR PROFILEREN

We profileren de sector: we dragen uit dat het werkveld van de toekomstige hoogopgeleide LO-docent breder is dan dat het was. We zijn te vinden op school, bij verenigingen en bij gemeentes in wijken en buurten.

ALO-opleidingen in Nederland

Afzonderlijk dragen de ALO’s bij aan het beste bewegingsonderwijs door het eerste graads opleiden van deskundige beweegprofessionals op bachelorniveau. Daarnaast bieden de ALO’s een bijdrage aan 'een leven lang leren' door een divers palet van masters, minoren, bij- en nascholingen om het werkveld voortdurend te scholen, te professionaliseren en te ontwikkelen.