ALO Nederland
ALO Nederland
ALO Nederland

GEMEENSCHAPPELIJKE KRACHT

ALO Nederland is het samenwerkingsverband van de zes landelijke verspreide Academies voor Lichamelijke Opvoeding (ALO). In dit samenwerkingsverband bundelen de zes opleidingsinstituten hun krachten en werken hierin nauw samen op het gebied van kennisontwikkeling, kennisdeling en innovatie. ALO Nederland staat voor Meesterschap, Vooruitgang en Energie en draagt bij aan het allerbeste bewegingsonderwijs. ALO Nederland heeft landelijke dekking en zorgt daarmee voor een optimale interactie met relevante stakeholders.

Wie is ALO Nederland

Onze maatschappelijke opdracht

Onze maatschappij wordt geconfronteerd met een aantal problemen die, wanneer we hier niet tijdig en adequaat op reageren, onze samenleving op (middel)lange termijn grote schade toebrengen. Denk hierbij aan toenemende bewegingsarmoede bij onze jeugd en overgewicht inclusief de voor de hand liggende gevolgen hiervan. ALO Nederland spant zich tot het uiterste in om tegenwicht te bieden en kinderen en jong-volwassenen ‘goed te leren bewegen’ als voorwaarde voor ‘een leven lang bewegen’.

Thema's

De thema’s waar ALO Nederland nu haar focus op legt zijn:

Actueel