Bewegen in de basisschool

Juist in de basisschoolleeftijd moeten kinderen bewegingsvaardigheden leren die funderend zijn voor hun verdere ontwikkeling op het gebied van bewegen en sport. Kwaliteitsvol bewegingsonderwijs kan en moet daar een krachtige bijdrage aan te leveren. Dat laatste is belangrijk, omdat enerzijds de beweegcultuur steeds gevarieerder wordt en daarmee complexer en anderzijds, omdat kinderen zich niet meer vanzelfsprekend inlaten met beweegactiviteiten buiten schoolverband.

De school moet een plek zijn die bewegen ‘ademt’, met een aanbod bewegingsonderwijs van tenminste twee uur per week, de mogelijkheid om remediërend bewegingsonderwijs te volgen, met een aanbod van naschoolse beweeg- en sportactiviteiten en een speelvriendelijk schoolplein.

ALO Nederland wil met partners werken aan het ontwikkelen van effectieve concepten voor ‘beweeg-actieve scholen’. We leiden leraren lichamelijke opvoeding op die als beweegdeskundigen allereerst kinderen béter leren bewegen, maar ook vanuit een breed perspectief vorm en inhoud geven aan bewegen in een basisschool.