De oriëntatie van bewegen en sport op de beweegcultuur, in het VO

Jongeren gaan gedurende de leeftijdsperiode van het voortgezet onderwijs (VO) zich steeds meer afvragen wat ze belangrijk vinden, wat bij hen past, waarin ze zich willen ontwikkelen of profileren. Het leergebied bewegen en sport helpt leerlingen op een planmatige wijze inzicht te krijgen in het aanbod van beweegactiviteiten in het veelkleurige beweeglandschap buiten de school en in motieven om daaraan mee te doen. Dat inzicht is belangrijk als ondersteuning voor duurzaam en betrokken bewegen en sporten.

Een diepgaande oriëntatie op de beweegcultuur is nodig. Het kan voorkomen dat jongeren minder gaan bewegen, zoals nu gebeurt, bijvoorbeeld door het afhaken bij de (georganiseerde) sportvereniging. Er zijn maatschappelijke en persoonlijke belangen in het geding als meedoen (participeren) en welzijn/gezondheid.
ALO Nederland wil meewerken aan een praktijk voor het leergebied bewegen en sport waarin leerlingen zich optimaal kunnen oriënteren op een breed scala van relevante activiteiten binnen de beweegcultuur. Leerlingen kunnen eigen keuzes maken en krijgen zicht op bewegen in andere contexten dan die van de school zelf. Reflectie speelt een belangrijke rol.
Wij leiden leraren lichamelijke opvoeding op die zicht hebben op de buitenschoolse beweegcultuur en verbindingen kunnen aangaan met aanbieders van beweeg- en sportactiviteiten. Zij zijn in staat bij leerlingen reflectieprocessen op gang te brengen en te begeleiden.